Месец: ноември 2017

След поставяне на диагнозарак на простатата, се прави стадиране на тумора за изясняване на терапевтичния подход. В някои случаи, туморът бива внимателно проследяван, без да се прилага лечение. Активното наблюдение включва редовно провеждане на тестове и изследвания. Когато тестовете покажат промяна…