Научете повече за рака на простатата

Простатната жлеза е част от мъжката пикочополова система, като изпусканият от нея секрет играе основна роля в оплодителния процес, чрез активацията на спeрматозoидите, които преди да се смесят с него са неподвижни. При млад мъж простатата е с форма и размери на кестен – около 20 куб.см. Разположена е под пикочния мехур и пред ректума. Тя обгражда като маншон началото на уретрата – канала, който отвежда урината навън от тялото.

Нормалните клетки от които е изградена простата са добре отдиференцирани – т.е. всяка има конкретна функция и върши някаква конкретна работа. Растежът и деленето на нормалните клетки са строго контролирани.

За разлика от нормалните клетки, при раковото израждане нормалната клетка вече загубва функцията си (т.е. вече не е диференцирана), започва да се дели много по-бързо и неконтролирано и по този начин се формира раковата (туморна) формация. Въпросната формация, при разрастването си може да навлиза в съседни структури и органи, както и да дава далечни разсейки – метастази.

Нормални клетки

 • Диференцирани;
 • Определена функция;
 • Контролиран растеж;

Ракови клетки:

 • Недиференцирани;
 • Без функция;
 • Неконтролиран растеж;
 • Метастазиране;

В същността си ракът на простата е аденокарцином (жлезист), който се развива от жлезистите клетки изграждащи простатата, като развитието му е под влияние на мъжките полови хормони, т.е. за да расте той се нуждае от тестостерон.

 • Често срещан;
 • При възрастни мъже;
 • Бавно развитие;
 • Аденокарцином;
 • Под влияние на мъжките полови хормони; 

Ракът на простатата, за разлика от други видове рак,има бавно развитие, което често пъти продължава с години. Важно е да отбележим, че открит в ранен стадий, той е напълно лечим и с много добра прогноза. Според данни от медицински проучвания, сред хиляди пациенти с рак на простатата, т.нар. 10-годишна преживяемост е над 87%, в случай, че ракът е открит в начален стадий.

Диагнозата рак на простатата е сериозна, но в никакъв случай не бива да се отъждествява с „присъда”.

Ракът на простатата се представя като един от основните медицински проблеми на мъжката популация. Само в Европа всяка година се диагностицират 2, 6 милиона нови заболели.Той е причина за 11% от всички случаи на рак при мъжете и на 9% от смъртността при тях. Смята се, че 80% от мъжете над 80 години имат рак на простатата. Тези цифри са фрапиращи, но ги цитираме, за да наблегнем на важността на проблема.


СИМПТОМИ

Повечето мъже над 60-годишна възраст често имат следните оплаквания:

 • Често уриниране;
 • Тънка струя;
 • Нощно ставане;

Всеки мъж над 55 години с подобни проблеми трябва да посещава своя уролог поне веднъж годишно за профилактичен преглед. При всеки преглед урологът обикновено извършва определени рутинни изследвания, с които цели да определи какво е състоянието на жлезата и да изключи съмнение за рак.


СТАДИИ

Стадият е начин да се опише раковата болест – местоположение и степен на разпространеност, отношение към функцията на останалите органи. При рака на простатата се използва т.нар. TNM – класификация, съкращение от Tumor (тумор) Node (възли) Metastasis (метастази). В обобщение, стадий Т1 е по-ранен и благоприятен за лечение от стадий Т3 (или Т4).

 • TNM класификация (Tumor; Node; Metastasis); N 1 – наличие на лимфни метастази; М1 – наличие на далечни метастази
 • Какво е грейдинг?

Грейдинг е т.нар. хистологична диагноза, която е задължителна и допълва информацията от стадия на заболяването, за да се определи следващото терапевтично поведение.

Колкото повече раковите клетки приличат на нормалните, толкова по-добре е диференциран ракът и съответно прогнозата е по-добра. За съжаление, съществуват и варианти, когато раковите клетки са толкова „изродени” (недиференцирани), че изобщо не приличат на нормалните. Тогава прогнозата е лоша.

За степенуване на тежестта на раковото израждане на клетките е въведена системата Gleason Score, която дава цифрова оценка на степента на диференциация и до голяма степен предопределя бъдещия терапевтичен подход.

 • Gleason Score

– от 2 до 4 – високо диференциран карцином – добра прогноза;
– от 5 до 7 – умерено диференциран карцином;
– от 8 до 10 – ниско диференциран карцином – недобра прогноза;