Клиники за лечение

Кабинети за лечение на онкологичната болка

Кабинетите за лечение на болката са медицински звена, чиято дейност е фокусирана към лечение на острата и хронична болка. В него ще имат възможност да получат помощ пациенти с болка, дължаща се на онкологични заболявания и други социално-значими заболявания. 

Държавни онкологични болници

1. Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ)
„Царица Йоанна – ИСУЛ“
Клиника по медицинска онкология
ул. „Бяло море“ №8
София 1527
тел: 02/ 943 21 70
e-mail: kmo_isul@abv.bg
сайт: http://www.isul.eu

2. Специализирана болница за активно лечение по онкология
(СБАЛО) ЕАД
ул. „Пловдивско поле“ №6
София 1756
тел: 02/ 807 62 99
сайт: http://www.sbaloncology.bg/

3. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) – София град ЕООД
ж.к. „Младост“ 1, бул. „Андрей Сахаров“ №1
София 1784
тел: 02/ 975 35 35
e-mail: odozs@mail.bg
сайт: http://www.odoz.zdrave.info/

4. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) – София област ЕООД
бул. „Ген. Николай Г. Столетов“ №67, жк. „Банишора“, Сердика
София 1233
тел: 02 / 931 21 31
e-mail: odozs_sofia_obl@abv.bg

5. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) „д-р Марко Антонов Марков“ – Варна ЕООД
ул. „Цар Освободител“ №100, Район „Приморски“
Варна 9002
тел: 052 / 97 58 40
e-mail:
сайт: http://www.varnaoncology.com/

6. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) „Св. Мина“ – Благоевград ЕООД
бул. „Васил Левски“ №62
Благоевград 2700
тел: 073 / 83 21 00
e-mail: odozos_blgrad@abv.bg
сайт: http://odozs.firmitebg.info/

7. Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Велико Търново ЕООД
ул. „Бузлуджа“ №1, кв. „Варуша“
Велико Търново 5000
тел: 062/ 62 02 49
e-mail: onkovt@vachev.com
сайт: http://www.modozsvt.med-bg.info/

8. Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Враца ЕООД
бул. „2-ри юни“ №68
Враца 3000
тел: 092/ 66 91 41
e-mail: onco_bs@abv.bg
сайт: http://onkodispanser.vratza-bg.com/

9. Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Пловдив ЕООД
Първа база (администрация, лъчелечение, хирургия)
бул. Васил Априлов №15А Район Централен
Пловдив 4002
Втора база (I, II, III ВО – отделения по медицинска онкология)
бул. „Ал. Стамболийски“ №2-А
Пловдив 4004
тел: 032/ 64 43 88
сайт: http://www.onkoplov.com/

10. Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Русе ЕООД
ул. „Независимост“ №2, ж.к. „Възраждане“
Русе 7002
тел: 082/ 81 99 10
e-mail: kocruse@abv.bg
сайт: http://kocruse.com/

11. Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Стара Загора ЕООД
ул. „д-р Т. Стоянович“ №15
Стара Загора 6003
тел: 042/ 61 41 96 ; 042/ 62 71 25; 042/ 62 21 01
e-mail: oncosz@abv.bg
сайт: http://www.oncosz.med-bg.info

12. Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) – Хасково ЕООД
бул. „Съединение“ №49
Хасково 6304
тел: 038/ 62 21 58
e-mail: mdozs@yahoo.com

13. Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Шумен ЕООД
ул. „Васил Априлов“ №63
Шумен 9700
тел: 054/ 80 00 29
e-mail: office@oncocenter.org
сайт: http://www.oncocenter.org

14. Комплексен онкологичен център (КОЦ) – Бургас ЕООД
бул. „Демокрация“ №86
Бургас 8000
тел: 056/ 85 98 30
e-mail: onko_bs@abv.bg
сайт: http://www.onko-bs.hit.bg

15.УМБАЛ „Света Марина-Варна“ ЕАД
Клиника по медицинска онкология
бул. „Христо Смирненски“ №1, ет.13
Варна 9010
тел: 052/ 30 28 51 (до 59)
e-mail: officeub@mail.bg
сайт: http://www.svetamarina.com/

16. УМБАЛ „Георги Странски“ АД
Отделение по химиотерапия и лъчелечение
бул. „Георги Кочев“ №8-А
Плевен 5800
тел: 064/ 88 63 17; 064/ 88 61 38
e-mail: umbal@umbalpln.com
сайт: http://www.umbalpleven.com

17. УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД
Клиника по онкология и хематология
Първа база – бул. „Васил Априлов“ №15 ; тел: 032/ 60 21
Втора база – бул. „Пещерско шосе“ №66 ; тел: 032/ 26 41 70
Пловдив 4002
e-mail: unihosp@unihosp.com
сайт: http://www.unihosp.com/

18. МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
Отделение по медицинска онкология
ул. „д-р Илиев – Детския“ № 1
Габрово 5300
тел.: 066/ 800 243 вътр. 415 ; 417
e-mail: mbalgab@gmail.com
сайт: http://www.mbalgabrovo.com/

19. „МБАЛ – Добрич“ АД
Отделение по медицинска онкология
ул. „Панайот Хитов“ №24
Добрич 9300
тел: 058/ 600 160 ; 058/ 600 188
e-mail: oblb@bergon.net
сайт: www.mbal-dobrich.com

20. МБАЛ „Военномедицинска академия“ – София
Клиника по хематология и онкология
ул. „Георги Софийски“ № 3 , ет.16
София 1606
тел: 02/922 56 62 ; 02/922 56 14
сайт: http://www.vma.bg

Частни онкологични болници:

1.Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център
бул. „Цариградско шосе“ №66А
София 1784
тел: 0700 13 127
e-mail: onco@cityclinic.bg
сайт: http://cityclinic.bg/bg/sofia_oncology/home

2. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Сердика“ ЕООД
Отделение медицинска онкология
Ул. „Дамян Груев“ №6
София 1303
тел: 02/ 488 99 98 ; 02 /488 99 90
e-mail: info@mbalserdika.com
сайт: http://www.mbalserdika.com/

3. МБАЛ „Централ Онко Хоспитал“ ООД
ул. „Васил Априлов“ №20
Пловдив 4002
тел: 032/ 64 46 33 ; 032/ 99 00 07
e-mail: mbal@centralhospital.bg
сайт: http://www.centralhospital.bg/

4. МБАЛ „Софиямед“ ООД
бул. „Г.М.Димитров“ №16
София 1797
тел: 02 /465 00 00 ; 02 /465 00 02
e-mail: hospitalsofiamed@bulpharma.bg
сайт: http://hospitalsofiamed.bg/

5. МБАЛ „Токуда“ АД
бул. „Никола Й. Вапцаров“ №51Б , кв. „Хладилника“
София 1407
тел: 02/ 403 40 00
сайт: http://www.tokudabolnica.bg/

6. МБАЛ „Авис Медика“ – Плевен
ул. Коста х.Пакев №7
Плевен 5800
тел: 064/ 90 90 92
e-mail: clinic@avismedica.com
сайт: http://www.avismedica.com/