Лечение

Ракът на простатата винаги подлежи на лечение независимо от размера, местоположението или степента на разпространение. Както споменахме по-горе, лечебният подход зависи от размера и мястото на тумора, степента на разпространение, хистологичния вариант, както и от общото състояние на пациента. 

Изборът на лечение при конкретния пациент е отговорна и трудна задача, която е в компетенцията на т.нар. онкокомитети, съставени от специалисти от различни области – уролог, патолог, онколог, лъчетерапевт. Решението на онкокомитета е строго индивидуално и съобразено със стадия на заболяването, грейдинга и общото състояние на пациента.

Лечението на рака на простатата е сложен и комплексен процес, който изисква много внимателна и прецизна преценка на състоянието на конкретния пациент. То може да бъде радикално или палиативно. 

 • Радикалното лечение цели излекуване на пациента и може да се постигне само хирургично – премахване на простатата (т.нар. радикална простатектомия) или чрез лъчелечение.
 • Палиативното лечение има за цел да забави процеса и да облекчи състоянието на пациента, когато болестта е напреднала и е невъзможно да се постигне радикално излекуване. Палиативното лечение включва хормонотерапия и/или лъчелечение.

Много често се налага комбинация от различните терапевтични методи – например хирургично лечение в комбинация с хормонотерапия. 

1. Радикална простатектомия

Хирургичното лечение на рака на простатата е т.нар. радикална простатектомия. При нея се премахва както цялата простата (между пикочния мехур и уретрата), така и семенните мехурчета, като се отстраняват и съответните лимфни възли.

Показанията за радикална простатектомия според Европейската Асоциация по Урология (ЕАU) са: 

 • Пациенти с очаквана преживяемост поне 10 години;
 • Стадий на заболяването не по-висок от Т2 N0 M0, Gleason Score 2-7 и PSA < 20 ng/ml (т.е. без наличие на метастази и експанзия на процеса извън простатната капсула);

В някои случаи радикална простатектомия може да се обсъди при стадий Т3 Gleason по-малък от 8 и PSA по-нисък от 20 ng/ml.

При пациенти с локализиран карцином, радикалната простатектомия е методът на избор. Проведени проучвания, показват следните резултати:

 • 10-годишна преживяемост без покачване на PSA – около 75%
 • 5-годишна преживяемост без покачване на PSA – около 84%

Показания:

 • Стадий Т1 или Т2, N0 и M0;
 • Очаквана преживяемост поне 10 години;

Усложнения:

 • Инконтиненция;
 • Импотенция

2. Перкутанно лъчелечение (External beam radiotherapy)

При този метод облъчването става с външен източник на йонизиращо лъчение и от разстояние – през кожата на болния. Този метод е най-честият и се използва в 90% от случаите на лъчелечение. Целта на лъчетерапията може да бъде радикално излекуване или палиативно лечение в комбинация с хормонотерапия или оперативно лечение.

Обикновено лъчелечението се понася добре от пациентите, но са възможни и различни усложнения от него – радиационен цистит, стриктури на простатната част на уретрата, по-рядко радиационен колит.

Цел:

 • Радикално лечение
 • Палиативно лечение

Усложнения:

 • радиационен цистит
 • стриктури на уретрата 
 • радиационен цистит 

3. Брахитерапия:Брахитерапията е метод за лъчелечение, при който източникът на радиация е разположен вътре в прицелния орган или в непосредствено съседство с него. Ракът на простатата от своя страна е благоприятен за брахитерапия поради анатомичната достъпност на жлезата през кожата на перинеума. При брахитерапията, чрез специални „игли” радиоактивният източник се вкарва директно в простатата, като по този начин се облъчва прицелно и с голяма точност само жлезата и се избягват страничните ефекти на перкутанното лъчелечение.  Брахитерапията има за цел радикално излекуване, като резултатите са съпоставими с тези на оперативното лечение. За съжаление тя е приложима само за пациенти в начален стадий на заболяването.    

Цел:
Радикално излекуване

Подходяща при:

 • Т1 – Т2а
 • Gleason ≤ 6
 • PSA ≤ 10
 • По-малко усложнения